ESPAI DE MÚSICA

L’objectiu d’aquest programa rau en apropar la música en els diferents estils als socis i sòcies i a la ciutadania de L’Hospitalet. S’organitza en col·laboració amb l’Auditori Barradas que comparteix la programació habitual d’aquest. Amb aquest programa, actualment centrat en descomptes i difusió, es vol despertar l’interès dels ciutadans per la música. Alguns d’aquests concerts s’acompanyen amb una explicació que situa l’autor, l’època i l’obra i s’edita un díptic del concert. A continuació destaquem algunes de les activitats recolzades els darrers anys:

-Poetry & Rock, amb Shuarma i Benjamín Prado (Novembre 2019).

-Joaquín Carbonell (Gener 2020).

-O Pazzo Desire! (Febrer 2021).

-Cristina Narea (Març 2022).

Una altra activitat destacada en aquest espai ha estat el curs d’història de la música. Es va proposar fer un curs sobre història de la música amb el professor Antoni Colomer. Es va  fer un repàs per tota la història de la música occidental, començant per la Grècia clàssica, passant pel Renaixement, Barroc, Neoclassicisme i Romanticisme, destacant alguns compositors com Mozart i Chopin. El contingut del curs va finalitzar en el segle XX.